نتایج هفته اول لیگ کاراته استان جام تکریم رمضان

به گزارش روابط عمومى هيئت كاراته استان مسابقات کاراته آقایان در رده نونهالان هفته اول لیگ تکریم رمضان با ورزش ... ادامه مطلب ...

چهارمین جلسه و بازدید هیئت رئیسه کاراته استان کرمان از سبکهای فعال

چهارمین جلسه و بازدید هیئت کاراته استان کرمان از سبکهای فعال در مورخ 21 خردادماه با حضور در باشگاه مرکزی سبک کی... ادامه مطلب ...

سومین جلسه بازدید هیئت رئیسه هیئت کاراته استان از سبک های فعال استان کرمان/ شوتوکان JKA

سومین جلسه بازدید هیئت رئیسه هیئت کاراته استان از سبک شوتوکان JKA در مورخ سه شنبه در باشگاه مرکزی سبک (شهداء) انج... ادامه مطلب ...

دومین جلسه بازدید هیئت رئیسه کاراته استان از سبک های فعال استان کرمان/شوتوکان WSKO

دومین جلسه و بازدید هیئت رئیسه هیئت کاراته استان با هماهنگی قبلی از باشگاه استاد رضا میرحبیبی واقع در مجموعه و... ادامه مطلب ...

نتایج هفته اول لیگ کاراته استان جام تکریم رمضان

نتایج هفته اول لیگ کاراته استان جام تکریم رمضان

11/06/2017, بدون نظر
چهارمین جلسه و بازدید هیئت رئیسه کاراته استان کرمان از سبکهای فعال

چهارمین جلسه و بازدید هیئت رئیسه کاراته استان کرمان از سبکهای فعال

11/06/2017, بدون نظر
سومین جلسه بازدید هیئت رئیسه هیئت کاراته استان از سبک های فعال استان کرمان/ شوتوکان JKA

سومین جلسه بازدید هیئت رئیسه هیئت کاراته استان از سبک های فعال استان کرمان/ شوتوکان JKA

31/05/2017, بدون نظر
دومین جلسه بازدید هیئت رئیسه کاراته استان از سبک های فعال استان کرمان/شوتوکان WSKO

دومین جلسه بازدید هیئت رئیسه کاراته استان از سبک های فعال استان کرمان/شوتوکان WSKO

31/05/2017, بدون نظر